Leica iCON iRD3 – boreriggløsning

Økt ytelse, presisjon og sikkerhet for borerigger

Leica iRD3 er en fleksibel og rask 3D-maskinstyringsløsning som veileder operatøren presist og sikkert til riktig punkt og dybde ved boring i byggeprosjekter. iRD3 kan kobles til alle andre arbeidsoperasjoner i byggeprosjektet for  sømløs integrering og dataoverføring.

 
 

Én løsning, full kontroll

Alt-i-ett-maskinstyringsplattformen fra Leica Geosystems inneholder nå iCON riggløsninger. iRD3 støtter filformatene IREDES, KOF og LandXML, og integreres sømløst med produkter i iCON-porteføljen, for eksempel Leica ConX for deling av prosjektdata, overvåking av prosjektfremdrift og dokumentering av utført arbeid. Opprett boremønstre i iCON site, og importer dem direkte til MC1-programvaren på panelet.

 

Brukervennlig

iRD3 veileder riggoperatøren til nøyaktig posisjon og dybde, og bidrar til å unngå dobbeltarbeid og menneskelige feil med en visuell fremstilling av fremdriften i prosjektet i et intuitivt brukergrensesnitt. 3D fargekodet boremønster kan deles for prosjektovervåking og bruk i hjelpegrensesnittet med adaptiv bullseye-zoom, og intuitive meny- og navigeringssystemer hjelper operatøren å arbeide raskere og mer nøyaktig.

 

Fleksibilitet

iRD3 har flere konfigurasjonsmuligheter for maksimal fleksibilitet. Antenner kan monteres i tårnet eller på maskinen for maksimal nøyaktighet og hastighet. Operatøren kan nå arbeide i områder uten GNSS-tilgang, for eksempel i byområder, med dobbel totalstasjonsposisjonering. Leica iRD3 kan integreres med produsentens egen sensorkonfigurasjon og grensesnitt via produsentens eget system for registrering av prosessdata, slik at informasjon om utført arbeid kan eksporteres direkte til produsentens eget rapporteringssystem for utført arbeid.

 

Høyere kvalitet og sikkerhet

Leica iRD3 er en digital løsning som eliminerer behovet for manuell utstikking. Sikkerheten på arbeidsplassen forbedres fordi det er færre arbeidere rundt maskinen, og operatøren kan jobbe fra førerhuset på maskinen. Leica iRD3 gir nøyaktig navigering og borehull med riktig dybde og vinkel, slik at man sikrer et ensartet boremønster. Sprengningsresultatene blir mer kontrollerte og sikrere med bedre steinfragmentering og mindre bruk av eksplosiver.