Leica iCON iXE3 - 3D-system

Leica iCON iXE3 – For optimal nøyaktighet

Maskinstyringsløsningen iXE3 veileder operatøren ved hjelp av referansemodeller og GNSS i 3D. Konstruksjonsdata og anvisninger for utgraving/fylling vises i sanntid på kontrollpanelet i førerhuset, slik at du raskt kan grave etter referansekonstruksjonen. Løsningen sikrer mer oppetid og fornøyde operatører, samtidig som sikkerhet og produktivitet økes. 

Arbeid med en rekke dataformater som er standard i bransjen, inkludert formatene LandXML, DXF, GEO, KOF, L3D, LMD, LIN, MBS og TRM, som gir kunden mulighet til å bruk en rekke ulike applikasjoner og arbeidsmetoder. Operatøren kan bruke funksjonen for oppretting av modell til å lage enkle og komplekse modeller ute i felten, uten å måtte forlate førerhuset og uten behov for hjelp fra en oppmålingstekniker.

 

 
Ett panel til alt

Én plattform for alle maskiner, med enkelt og intuitivt brukergrensesnitt. Panelet er kabelfritt, slik at operatøren enkelt kan flytte det fra én maskin til en annen. Operatøren vrir bare om nøkkelen og setter i gang med arbeidet. Interaksjonen støtter arbeidsprosessen for den aktuelle oppgaven, og grensesnittet gjør det lett å finne funksjonene du trenger via rask navigering med ikoner. Teknologien med veivisere og hjelpefunksjoner gir assistanse ved kjøring av maskinen, slik at du får gjort mer arbeid med høyere kvalitet og færre feil.
 

Øk oppetiden

Den effektive menystrukturen er satt opp for enkel administrasjon av alle prosjektfiler. Oppetiden økes takket være et grensesnitt som gir operatøren rask tilgang til funksjonsvalgene som er nødvendige for arbeidet. Grensesnittet holder operatøren i driftsskjermbildet, slik at man kan konsentrere seg om den aktuelle jobben. Velg fullskjerm eller delt skjerm for å få den visningen som veileder deg mest effektivt gjennom jobben.
 

Sømløs datadeling

Med iXE3-løsningen kan du dele loggpunkter mellom maskiner for å overvåke og følge opp fremdriften i prosjektet. Det er også lett å dele opprettede modelldata, og filer kan deles sømløst mellom MC1-programvaren, iCON 3D-programvaren og iCON site-prosjekter.
 

Løft produktivitetsnivået

Leica Geosystems tilbyr flere verktøy som øker gravemaskinens produktivitet ved å automatisere viktige funksjoner. iXE CoPilot automatiserer tiltrotatorens tilt- og rotasjonsfunksjon, mens funksjonen redskapsgjenkjenning sikrer at riktig skuffe velges automatisk i maskinstyringsløsningen. Forenkle bruken av gravemaskinen, gjør arbeidet mindre anstrengende for operatøren og unngå kostbare feil.